Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

All New Ultrashape โปรแกรมลดสัดส่วนแบบ non-invasive เป็นเทคโนโลยี Focusing Ultrasound มีความสามารถยิง อัลตร้าซาวน์ลงไปสลายไขมันได้ถึง3 ระดับ คือสามารถกำจัดไขมันที่ลึกระดับ 0.5ซ.ม. 1ซ.ม. 1.5 ซ.ม. ให้ละลายเป็นไขมันเหลว

 • UltraShapePower

  All New Ultrashape สลายไขมัน

   

  ฆ่าเซลล์ไขมัน เหมาะ สำหรับผู้ที่ต้องการ

   

  เห็นผลเร็วใน 1-3 ครั้ง เป็นเทคโนโลยี

   

  Focusing Ultrasound มีความสามารถยิง

   

  อัลตร้าซาวน์ลงไปสลายไขมันได้ถึง3 ระดับ

   

  คือสามารถกำจัดไขมันที่ลึกระดับ 0.5ซ.ม.

   

  1ซ.ม. 1.5 ซ.ม. ให้ละลายเป็นไขมันเหลว

   

  ต่อจากนั้นร่างกายจะกำจัดทิ้งไปทาง

   

  ท่อน้ำเหลือง 

   

   

   

  All New Ultrashape โปรแกรมลดสัดส่วนแบบ

   

  non-invasive  

   

  UltraShape เป็นเทคโนโลยี Focusing Ultrasound

   

  มีความสามารถยิง อัลตร้าซาวน์ลงไปสลายไขมันได้

   

  ถึง3 ระดับ คือ สามารถกำจัดไขมันที่ลึกระดับ 0.5ซ.ม.

   

  1ซ.ม. 1.5 ซ.ม. ให้ละลายเป็นไขมันเหลว ต่อจาก

   

  นั้นร่างกายจะกำจัดทิ้งไปทางท่อน้ำเหลือง ผู้รับบริการ

   

  สลายไขมัน UltraShape ควรได้รับการปรึกษาจาก

   

  แพทย์ก่อนถึงสภาพร่างกาย และสุขภาพของแต่ละท่าน

   

  ว่ามีความพร้อมในการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีไหน

   

  จึงจะเหมาะสม เพื่อผลลัพธ์และสุขภาพดีในระยะยาว

   

  ของคุณ

   

   

   

  All New Ultrashape  ผ่านการยอมรับและใช้มากกว่า

   

  50 ประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้นจึงพิสูจน์ได้

   

  ว่า สลายไขมัน UltraShape ปลอดภัย เป็นเทคโนโลยี

   

  ที่มีประสิทธิภาพสูงในการสลายไขมันส่วนเกิน

   

  เครื่องจะตรวจจับปริมาณไขมัน และคำนวนพลังงานที่

   

  ต้องใช้โดยอัตโนมัติ และเราจะใช้อุปกรณ์ยิงคลื่น

   

  อัลตร้าซาวด์เข้าไปในบริเวณที่ได้ทำเครื่องหมาย

   

  ไว้อย่างสม่ำเสมอ  โดยไม่บาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อบริเวณ

   

  ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังชั้นบน เซลล์ประสาท หรือ

   

  หลอดเลือด หลังจากนั้นเซลล์ไขมันจะถูกเปลี่ยน

   

  ให้เป็นของเหลวแล้วถูกดูดซึมเข้าสู่กระแส เลือด แล้วถูก

   

  นำไปเผาผลาญโดยระบบการกำจัดไขมันของ

   

  ร่างกายตามธรรมชาติ ทำให้คุณสัมผัสได้ถึงรูปร่างที่กระชับ

   

  และเรียบเนียนขึ้นทันทีหลังการรักษา โดยไม่มี

   

  ผลข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกายและสามารถดำเนิน

   

  ชีวิตตามปกติ โดยไม่ต้องพักรักษาตัว 

   

   

   

   

  การศึกษาทางด้านการแพทย์ยังพบอีกว่า การสลาย

   

  ไขมัน UltraShape หลังจากเซลล์ไขมันถูกทำลายไป

   

  แล้ว จะไม่สามารถกลับมาสะสมไขมันได้อีก

   

  ผู้รับการรักษา จึงสามารถกลับมาสะสมไขมันได้อีก

   

  (ผลการรักษาขึ้นกับการตอบสนองของเซลล์ไขมันต่อ

   

  อัลตราซาวด์ในแต่ละคน)

   

   

  ขั้นตอนการรักษา สลายไขมัน UltraShape

   

  แพทย์จะตรวจและทำเครื่องหมายในบริเวณที่จะสลาย

   

  ไขมัน เครื่องจะตรวจจับปริมาณไขมัน และคำนวน

   

  พลังงานที่ต้องใช้โดยอัตโนมัติ และเราจะใช้อุปกรณ์ยิง

   

  คลื่นอัลตร้าซาวด์เข้าไปในบริเวณที่ได้ทำ เครื่องหมาย

   

  ไว้อย่างสม่ำเสมอและ  ไม่ต้องใช้ยาชาระหว่าง

   

  การรักษาจะไม่มีอาการเจ็บปวด ไม่เกิดแผล

   

  รู้สึกเพียงอุ่นๆเท่านั้น โดยขั้นตอนทั้งหมดนั้นจะ

   

  ถูกออกแบบ และวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

   

  และมีการนัดติดตามผล เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้

   

  การกำจัดไขมันตามที่คาดหวัง  

   

   

   

   

  ความแตกต่างสลายไขมัน UltraShape

   

  จากเครื่องรุ่นอื่น 

   

  เครื่องสลายไขมันรุ่นอื่น เป็นการใช้คลื่นลงไปทำให้

   

  เซลล์ไขมันหดตัว ไม่ใช่การทำลาย จึงมีโอกาสกลับมา

   

  อ้วนใหม่ได้  แต่ทางเทคโนโลยี All New Ultrashape

   

  ของเราได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจาก

   

  ออสเตรเลีย อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่ากำจัดเซล์ไขมันได้แน่นอน

   

   


  ความหนาของชั้นไขมันลดลงได้ 1.1 ซม. หลังยิง 1-3 ครั้ง

   

   

   

  เซลล์ไขมันที่แตกตัวไปแล้ว ทำให้พื้นที่ไขมันเล็กลง

   

  จึงลดเส้นรอบวงของเอว หน้าท้องและต้นขาทำให้

   

  สัดส่วนกระชับและเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด

   

   

  โปรแกรม NewUltraShape ส่งพลังงานโฟกัสอัลตราซาวน์ ลงไปในตำแหน่งที่ต้องการเฉพาะจุด ซึ่งไม่ทำลายเซลล์รอบข้างหรือใกล้เคียงและเป็นการสลายไขมัน ไม่ใช่เพียงการทำให้เซลล์ไขมันหดตัว

   

  All New Ultrashape

   

  All New Ultrashape is non-invasive slimming program

   

  to fat burn. UltraShape is Focusing Ultrasound

   

  technology that can add ultrasound waves to eliminate

   

  fat deep into 3 levels that can eliminate deep into

   

  0.5cm. 1 cm and. 1.5 cm. Melting fat into liquid.

   

  After that your body will eliminate wasted way lymph. 

   

   

   

  Non-invasive treatment is suitable for people who

   

  don’t need to surgery, harder liposuction but want

   

  the same result and last long remain. However,

   

  Ultrashape treatment recipients should be considered

   

  by medical team about your health and body before

   

  get treatment to know that you are ready for

   

  what kind of treatment it’s good for your health. 

   

  All New Ultrashape had been accepted from more

   

  over 50 countrieds around the world. 

   

   

  For that reason can prove that UltraShape is

   

  safe to you. It is high efficiency technology to

   

  eliminate fat burn, the machine can caught up

   

  quantity of fat in your body and then automatically

   

  calculated your energy for use. Moreover, we always

   

  use ultrasound wave’s machine to add ultrasound

   

  waves at marked spot and no harm done with

   

  side tissues such as upper skin, nerve cells or

   

  blood vessels. After that, fat cells will be

   

  transferred to liquid

   

   

  and then be absorbed into the blood and then be

   

  taken to be metabolized by the body's fat

   

  removal system naturally make you feel firming and

   

  slimming of your body after first treatment

   

  and no side effects, don’t need to recovery  Refer to

   

  medical education, UltraShape has never

   

  return fat cells back that’s why you can go to

   

  recollect new fat again (treatment result is

   

  depend on any each of your cell’s responses)

   

  UltraShape treatment process

   

  Doctor will have medical check and mark a spot area

   

  then the machine can caught up quantity of fat in your

   

  body and then automatically calculated your energy

   

  for use and use ultrasound waves machine to add

   

  ultrasound waves at marked spot. Must not use

   

  anesthetic between treatment, no pain, no any

   

  scars just only feeling warm. Due to all process

   

  will plan within computer system and have medical

   

  checked after treatment for ensure that can reached

   

  up eliminate fat cells. 

   
  The different of UltraShape with other machine

   

  Another lipolysis machine is use waves for make

   

  fat cells shrinking not be destroyed. So, you

   

  can be fat again. In technical way, All New Ultrashape

   

  had guarantee innovation rewarded by Australia.

   

    เพิ่มเพื่อน

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ
  ศัลยกรรมความงาม มากกว่า 15 ปี
  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 10.00 - 20.00น
  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   

   

  อ่าน 29797 ครั้ง

Recommendสตาร์คลินิก (Star Clinic) | แนะนำบทความดีๆ