Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

เส้นเลือดขอดความผิดปกติของหลอดเลือดดำซึ่งเป็นส่วนของลิ้น ที่ทำหน้าที่เปิดปิดส่งเลือดจากขาขึ้นไปสู่หลอดเลือดดำใหญ่

 • VaricoseVeins

  โรคเส้นเลือดขอด (Varicose Veins)
  เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดดำซึ่งเป็นส่วนของลิ้น
  ที่ทำหน้าที่เปิดปิดส่งเลือดจากขาขึ้นไปสู่หลอดเลือดดำใหญ่
  ความผิดปกตินี้เป็นตัวการที่ทำให้เลือด ไม่สามารถลำเลียง
  เข้าสู่หัวใจได้ ทั้งหมดเกิดการย้อนกลับมาค้างอยู่ใน
  หลอดเลือด ทำให้มีลักษณะคดเคี้ยวจนผิดปกติ
  เส้นเลือดขอด ไม่ใช่แค่เส้นฝอย
  เส้นเลือดขอด ถึงแม้ว่าไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ส่งผลกระทบ
  ต่อชีวิตประจำวันเพราะบางคนอาจปวดบริเวณที่ขอด
  จนนั่งไม่ได้ ยืนนานไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งก็มีหลายคน
  อาจคิดว่าเส้นเลือดขอดเป็นแค่เส้นฝอยเล็ก ๆ
  แต่ความจริงแล้วมี 2 ระดับ ดังนี้

  ระดับ 1 : เส้นเลือดขอดแบบฝอย แตกเป็นเส้นเล็ก ๆ
  ลักษณะคล้ายแพใยแมงมุม มีขนาดเล็กสีม่วงหรือแดง
  บางคนแทบไม่มีอาการเจ็บปวด หรือเมื่อยล้าจุดที่เป็น

  ระดับ 2 : เส้นเลือดขอดตัวหนอน เส้นเลือดโป่งพอง
  ขนาดใหญ่ เกิดจากผนังเส้นเลือดบาง
  ทำให้เส้นเลือด
  พองและขดเป็นหยักอาจมีสีเขียวผสมม่วง เส้นเลือด
  จะโป่งนูนออกมาเป็นขดๆ ชัดเจนพร้อมมีอาการเมื่อยล้า
  เจ็บปวดบริเวณเส้นเลือดขอด ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นที่ต้องรักษา
  และอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นตามมาได้

  เส้นเลือดขอด ปัญหาใกล้ตัวที่หลายคนมองข้าม
  เส้นเลือดขอด หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงปัญหา
  เรื่องความไม่สวยงามที่เกิดขึ้นกับร่างกายและละเลยที่จะรักษา
  แต่จริงๆแล้วหากปล่อยไว้ อาจมีโอกาสเกิดการอักเสบรุนแรง
  และนำไปสู่การเกิดแผลได้

  สาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
  เกิดจากผนังหลอดเลือดและลิ้นควบคุมการไหลของเลือด
  มีความอ่อนแอซึ่งโดยปกติภายในหลอดเลือดดำจะมีลิ้นเล็กๆ
  คอยเปิดให้เลือดไหลผ่าน และปิดป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อน
  กลับไปสู่ส่วนล่างของร่างกาย แต่ถ้าผนังหลอดเลือดขยายตัว
  ออกจนสูญเสียความยืดหยุ่น จะทำให้ลิ้นที่คอยเปิดปิด
  นี้อ่อนแอลงส่งผลให้มีเลือดรั่วออกมาและไหลย้อนกลับไป
  ที่ส่วนล่างของร่างกายโดยเฉพาะการยืนหรือนั่งเป็นเวลานาน
  จะส่งผลให้เลือดจากส่วนล่างของร่างกายไหลย้อนกลับไป
  ที่หัวใจได้ยากขึ้นและทำให้เลือดสะสมในหลอดเลือด
  และเกิดอาการบวมพองตามมา

  ซึ่งอาจมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดดังต่อไปนี้


  เพศหญิง เส้นเลือดขอดมีโอกาสเกิดขึ้นในเพศหญิง
  มากกว่าเพศชายเนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงจะไปทำให้
  ผนังหลอดเลือดคลายตัวลงและส่งผลให้มีโอกาสเกิดการรั่ว
  ของลิ้นหลอดเลือด

  พันธุกรรม ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นเส้นเลือดขอดจะยิ่งมี
  โอกาสเกิดโรคนี้ได้มากขึ้น
  อายุ อายุเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือด
  จะเริ่มหลวมและหย่อนตัวลง เป็นเหตุให้ลิ้นหลอดเลือดทำงานได้ไม่ดี

  น้ำหนักตัวมาก จะทำให้เกิดแรงดันบนหลอดเลือด
  ทำให้หลอดเลือดต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อส่งเลือด
  ไปเลี้ยงหัวใจส่งผลให้เกิดแรงดันที่ลิ้นหลอดเลือดสูงขึ้น
  และเสี่ยงต่อการรั่วของเลือดยิ่งขึ้น

  การยืนเป็นเวลานาน จะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดขอด
  เพราะเลือดจะไหลได้ยากขึ้น

  หญิงตั้งครรภ์ ในระหว่างการตั้งครรภ์ปริมาณของเลือด
  ในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นและนำไปสู่การตึงของหลอดเลือด
  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
  ในหญิงตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นยังสามารถทำให้ผนังกล้ามเนื้อ
  ของหลอดเลือด
  คลายตัวจนลิ้นเปิดปิดเลือดทำงานบกพร่อง
  ได้เช่นกัน  6 ระยะเส้นเลือดขอดรักษาถูกวิธีลดโอกาสเสี่ยงลุกลาม
        ความรุนแรงของเส้นเลือดขอด มีความแตกต่างกัน
  ในแต่ละระยะซึ่งหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
  ตั้งแต่เนิ่น ๆจะช่วยลดโอกาสในการลุกลามของแผล
  เส้นเลือดขอดได้

        เส้นเลือดขอด หรือชื่อในทางการแพทย์คือ
  โรคหลอดเลือดดำชั้นตื้นบกพร่องเรื้อรัง หมายถึง
  การที่เส้นเลือดมีการปูดขยายคล้ายตัวหนอน
  มากกว่า 3 มิลลิเมตร สาเหตุเกิดจากความเสื่อม
  ของหลอดเลือดดำ ทำให้เกิดแรงดันภายในหลอดเลือด
  เลือดจึงไหลเวียนกลับไปเลี้ยงที่หัวใจได้ไม่ดีเท่าที่ควร
  จนเกิดอาการปวดและบวมบริเวณขาในที่สุด

  กรรมพันธุ์ เพศ อาชีพ การใช้งาน
  และโครงสร้างหลอดเลือดล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง
  ที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ซึ่งอาการที่พบได้ทั่วไปคือ
  อาการเจ็บหรือรู้สึกหนักขา,เป็นตะคริวช่วงกลางคืน,
  บวม ตึง แสบร้อน, รู้สึกเจ็บมากขึ้นเมื่อนั่งหรือยืน
  เป็นเวลานาน, คันรอบ ๆ เส้นเลือดเส้นใดเส้นหนึ่ง
  หรือหลายเส้น, อาจมีเลือดออกจากเส้นเลือดที่บิดนูน,
  อาการปวด
  เส้นเลือดขอด ในเส้นเลือดบริเวณที่ผิวหนัง
  เปลี่ยนเป็นสีแดง, เส้นเลือดแข็งหรือเปลี่ยนสี
  มีอาการอักเสบของผิวหนัง หรือบางรายอาจเกิดอาการ
  อักเสบรุนแรงจนเกิดแผลได้


  ความรุนแรงของอาการเส้นเลือดขอด
  จะมีความแตกต่างกันในแต่ละระยะซึ่งแบ่งเป็น 6 ระยะได้แก่

  ระยะที่ 1 เส้นเลือดมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมมักมีขนาด
  น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
  ระยะที่ 2 เส้นเลือดเริ่มปูดเป็นตัวหนอนขนาดใหญ่มากกว่า
  3 มิลลิเมตรและมีอาการปวดเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานาน
  เช่น นั่ง เดิน หรือ ยืน
  ระยะที่ 3 เริ่มมีอาการขาบวม และปวดมากขึ้นถึงแม้จะใช้งาน
  ในระยะเวลาสั้น ๆ
  ระยะที่ 4 สีผิวที่ขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มขึ้น
  ซึ่งเป็นภาวะอักเสบของผิวหนัง
  ระยะที่ แผลหายจากการรักษาแต่ยังมีลักษณะอื่นๆ ร่วม
  เช่น ผิวหนังที่เปลี่ยนสีเป็นสีดำ
  ระยะที่ เกิดแผลที่เป็นลักษณะเฉพาะของแผลบริเวณ
  หลอดเลือดดำ เช่น ขอบแผลแดง

  การรักษาแบบไม่ผ่าตัด คือการให้ยาลดการอักเสบ
  ของหลอดเลือดดำหรือการใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอด
  เพื่อให้เลือดภายในหลอดเลือดดำไหลกลับคืนสู่หัวใจ
  ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ 2 วิธีนี้จะช่วยบรรเทา
  อาการเท่านั้น ไม่สามารถรักษาให้หายได้

  ส่วนการรักษาแบบฉีดและ Laser 
  เหมาะสำหรับคนไข้ที่เริ่มมีอาการ ตั้งแต่ระยะ 2 ขึ้นไป
  โดยในปัจจุบันมีการฉีดและ Laser รักษาแบบแผลเล็ก
  เส้นเลือดขอดได้ผลดีเทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม
  สามารถทำได้ทั้งแบบใช้ความร้อนทำลายหลอดเลือด
  คือการทำ Laser หรือ ใช้คลื่นวิทยุ และแบบไม่ใช้ความร้อน
  คือการฉีดสารเคมี เพื่อเข้าไปทำลายผนังหลอดเลือดดำจน
  ไม่มีเลือดไหลผ่านซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
  และความปลอดภัยสูงมากกว่าการผ่าตัดแบบเดิม
  ที่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหลังทำที่กำลังได้รับความนิยม
  ทำให้มีแผลขนาดเล็กประมาณ 2 – 3 มม. เจ็บน้อย
  ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า

  การรักษาแผลเส้นเลือดขอดถ้ารักษาไม่ถูกวิธี
  เช่น เจอแผลแล้วทำแค่แผล จะยิ่งทำให้เกิดการลุกลาม
  แผลอาจมีน้ำเหลืองออกมามากขึ้นโดยวิธีที่ถูกต้อง
  คือการรักษาแรงดันในหลอดเลือดดำเพราะถ้าไม่ลดแรงดัน
  แผลก็จะไม่หายเพราะฉะนั้นหากพบว่ามีปัญหา

  เรื่องเส้นเลือดขอดควรเข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
  เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่เหมาะสม

   

   

   

  ***ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล

          ***สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือโปรโมชั่นดีๆ
            สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

   

   

                             

   

   

         ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณ
                 และศัลยกรรมความงามมากกว่า 10 ปี
   

          เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00 น.
   

       ปรึกษาหรือสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

  อ่าน 2247 ครั้ง

Recommendสตาร์คลินิก (Star Clinic) | แนะนำบทความดีๆ