Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

VaserTite (VASER + BodyTite) VaserTite เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยี การดูดไขมันในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี คลื่นวิทยุ BodyTite ที่จะช่วยดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน หลังจากที่ดูดไขมันออกไปแล้ว

 • VaserTite (VASER + BodyTite)

  Star Clinic ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องสลาย

   

  และดูดไขมัน เวเซอร์ บอดี้ไทด์ Vaser Bodytite

   

  ไขมันออกเยอะ Vaser ราคา Vaser 

   

  VaserTite  เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยีของ

   

  การดูดไขมันในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี คลื่นวิทยุ

   

  BodyTite ที่จะช่วยดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน

   

  หลังจากที่ดูดไขมันออกไปแล้ว มีผลให้ผิวหนัง

   

  บริเวณที่ดูดไขมันไม่เกิดการย้วยหรือหย่อนยาน

   

  และเทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าซาวด์ Vaser ที่มี

   

  ประสิทธิภาพสูงในการดูดไขมันปริมาณมาก

   

  ได้อย่างปลอดภัย

   

  BodyTite + VASER 4D “VaserTite” 

   

   

  ดูดไขมัน Vaser BodyTite เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยี

   

  ของการดูดไขมันในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ

   

  BodyTite ที่จะช่วยดูดไขมันพร้อมกระชับสัดส่วน

   

  หลังจากที่ดูดไขมันออกไปแล้ว มีผลให้ผิวหนังบริเวณ

   

  ที่ดูดไขมันไม่เกิดการย้วยหรือหย่อนยาน และเทคโนโลยี

   

  คลื่นอัลตร้าซาวด์ Vaser ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ

   

  ดูดไขมันปริมาณมากได้อย่างปลอดภัย 

   

   

  ทำไมต้องทำ BodyTite ร่วมกับ

   

  Vaser ?

   

  ดูดไขมัน Vaser BodyTite สำหรับคนที่มีไขมันเฉพาะจุด

   

  เป็นปริมาณมาก ส่วนใหญ่แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดนำ

   

  ไขมันออก ตัดหนังส่วนเกินแล้วเย็บแผล เพราะหาก

   

  ดูดไขมันโดยเครื่องที่ไม่สามารถกระชับผิว หลังจากดูด

   

  ไขมันจะมีผลทำให้ผิวของคนไข้ย้วยและ หย่อนยาน

   

  สำหรับคนที่ไม่อยากผ่าตัดไม่ต้องการมี แผลเย็บไม่สวย

   

  บนผิวหนัง VaserTite (BodyTite + VASER)

   

  ที่สตาร์คลินิกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยคุณได้

   

  ความโด่นเด่นของการรักษาด้วย

   

  ดูดไขมัน Vaser + BodyTite

   

  วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และลดผลข้างเคียง

   

  ที่อาจเกิดขึ้น โดยเซลล์ไขมันบริเวณที่ถูกทำลายจะสลาย

   

  เป็นน้ำมัน (melt fat) อย่างรวดเร็ว และถูกดูดออกมา

   

  อย่างง่ายดายโดยผ่านท่อขนาดเล็กอาจจะมีไขมัน

   

  ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ภายใน แต่ก็จะถูกกำจัด

   

  ออกจากร่างกายตามกระบวนการทางธรรมชาติ

   

   

   ดูดไขมัน Vaser + BodyTite

   

  ทำส่วนไหนได้บ้าง

   

   

   

  สิ่งที่ได้รับจากการทำ  ดูดไขมัน

   

  Vaser + BodyTite คือ

   

  เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการสลายไขมัน โดยอาศัย

   

  เทคโนโลยี ในการดูดไขมัน สามารถทำงานได้รวดเร็ว

   

  ไขมันที่ดูดออกมามีเลือดปนน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับ

   

  เทคโนโลยี โดยไม่ทำลายเส้นประสาทหรือเนื้อเยื่อรอบๆ

   

  พร้อมทั้งสามารถช่วยกระตุ้นCollagenในชั้นใต้ผิวทำให้

   

  ผิวบริเวณที่ทำการรักษายกกระชับTightening

   

  และเนียนเรียบตึงขึ้น ในคราวเดียวกัน

   

   

  ความปลอดภัยในการรักษา ดูดไขมัน

  Vaser + BodyTite

   

  ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดนี้เอง ทำให้ระบบหลอดเลือด,

   

  ระบบเซลล์ประสาท และเนื้อเยื่อข้างเคียงเกิด

   

  ความเสียหายน้อยลง ลดปัญหาและผลข้างเคียงที่

   

  อาจเกิดขึ้นทั้งขณะทำการรักษา คนไข้จะฟื้นตัวเร็ว

   

  ช้ำน้อย ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง Liposuction รุ่นเก่าๆ

   

  เป็นทางเลือกใหม่ เพื่อลดผลข้างเคียงจากการดูดไข

   

  มันด้วยวิธีแบบเดิม

   

  การดูแลรักษาและผลลัพธ์ที่ได้หลังทำ  

   

  ดูดไขมัน Vaser + BodyTite

   

  - ผู้รักษาสามารถกลับไปทำกิจกรรมทั่วไปได้ตามปกติ

   

  หลีกเลี่ยงการอบซาว์น่า หรือการ ออกกำลังกายหนักๆ

   

  ประมาณ 2 สัปดาห์ และหลีกเลี่ยงการนวดตัว แบบหนัก

   

  ประมาณ 4-5 สัปดาห์

   

  - หลังทำการรักษาผิวหนังจะบวมบริเวณที่ทำ

   

  ควรชุดกระชับเพื่อช่วยลดอาการบวม ภายหลัง 5-7 วัน

   

  หลังจากนั้นใช้ชุดกระชับซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์

   

  เท่านั้น เพื่อช่วยในการกระชับผิว เมื่อผิวสภาพเข้าที่จะ

   

  รู้สึกได้ทันทีถึงสัดส่วนที่กระชับขึ้น

   

  - วิธีนี้ไม่เป็นอันตรายสำหรับคุณแม่หลังคลอด

   

  ฟื้นตัวได้เร็วและใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่าการ

   

  รักษาด้วยวิธีอื่นๆ

   

  - วิธีนี้มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อข้างเคียงน้อย ทำให้เสีย

   

  เลือดไม่มาก

   

  - ทำให้รอยแตกลายดีขึ้น ผิวเรียบเนียนขึ้น ไม่มีการ

   

  บอบช้ำไม่มีแผลเป็น

   

  - หลังการรักษาสามารถทำงานได้ตามปกติ

   

   

  BodyTite

   

  BodyTite™ is a liposuction equipment in use of RFAL™

   

  (Radio Frequency Assisted Liposuction) which is a

   

  technology that supplements the demerits of

   

  liposuction technology being used so far.

   

  BodyTite™ is a procedure that performs coagulation

   

  of blood vessels, liquidation of fat and skin tightening

   

  simultaneously as the most advanced technology.

   

  This procedure supplements the skin sagging in

   

  innovative manner by delivering the radio frequency

   

  through the internal as well as the external electrodes.

   

  Also since the controlling of temperature, resistance,

   

  depth and power are being monitored through

   

  on-line; it can be said as the safest procedure.

   

   

   

   

  As using local anesthesia, the risk that can be

   

  caused by the systemic anesthesia is reduced.

   

  Also any possible post operative bruise, edema

   

  and bleeding are minimized. It has outstanding

   

  tightening effectiveness for gentle contraction

   

  of tissue and skin by using the Radio Frequency (RF).

   

  After the procedure is done, the recovery is

   

  prominentlyfaster when compared with other suctioning

   

  technology, and because it only need minimal incision,

   

  it can guarantee the minimal scar. The equipment

   

  enables to find dramatic effects only with 1 time

   

  operation, and very useful as several regions such

   

  as abdomen, thigh, arm and hip can be simultaneously

   

  yet with very elaborate procedure.

   

   

   

  เครื่อง Vaser 4D กับ Body tite

   

  ต่างกันอย่างไร ทำไมต้อง2เครื่อง ?

   

  VASER 4D คือ นวัตกรรมใหม่ในการดูดไขมัน

   

  โดยใช้พลังงานคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound) จะไป

   

  ทำลายสลายเซลล์ไขมันให้ละลายเป็นของเหลว

   

  แพทย์สามารถดูดออกมาจากร่างกายได้โดยง่ายอีกทั้ง

   

  ยังไม่ทำให้เนื้อเยื่อข้างเคียงโดย อาการเขียวบวมช้ำ บวม

   

  จากการดูดไขมันด้วย Vaser 4D ก็จะน้อยกว่าการดูดไขมัน

   

  โดยวิธีเดิมอย่างมาก ระยะเวลาในการพักฟื้นของการ

   

  ดูดไขมันด้วย Vaser 4D ก็จะน้อย

   

   

  BodyTite คลื่นวิทยุ BodyTite ที่จะช่วยดูดไขมัน

   

  พร้อมกระชับสัดส่วน หลังจากที่ดูดไขมันออกไปแล้ว

   

  มีผลให้ผิวหนังบริเวณที่ดูดไขมันไม่เกิดการ

   

  ย้วยหรือหย่อนยาน

   

   

  การที่แพทย์ใช้ 2เครื่องร่วมกัน

   

  จะเห็นผลดีมากขึ้น เนื่องด้วย

   

  ด้วยเทคโนโลยี คลื่นวิทยุ BodyTite ที่จะช่วยดูดไขมัน

   

  พร้อมกระชับสัดส่วน หลังจากที่ดูดไขมันออกไป

   

  แล้ว มีผลให้ผิวหนังบริเวณที่ดูดไขมันไม่เกิดการย้วย

   

  หรือหย่อนยาน และเทคโนโลยีคลื่นอัลตร้าซาวด์

   

  Vaser ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดไขมันปริมาณมาก

   

  ได้อย่างปลอดภัย

   

  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 

   

  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD,

  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 

   

  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD,

  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 

   

  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD,

  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 

   

  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD,

  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 

   

  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD,

   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser ขา

   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser หน้าท้อง

   
   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser แขน

   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser ปีกหลัง

   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser ขา

  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser ขา

   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser แขน

   
   
   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser แขน

   
  ผลงาน ดูดไขมัน  Vaser ไขมันVaser ราคา 
   
   
   
  Vaser tite, Vaser lipo, Vaser HD, Vaser ขา

   

   

  รวมค่ารักษาและบริการจาก Star Clinic  

   

  ดูดไขมัน Vaser + BodyTite

   

  - ค่าผ่าตัด

   

  - ค่าแพทย์

   

  - ค่าปรึกษาแพทย์

   

  - ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายา

   

  - ค่าตรวจสุขภาพ(ที่โรงพยาบาล)และตรวจเลือด

   

  ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

   

  การดูแลหลังผ่าตัดรวม ดูดไขมันเวเซอร์

   

  Vaser + BodyTite 

  - ยาและเวชภัณฑ์

   

  - การตรวจติดตามผลหลังผ่าตัด

   

  ตารางเปรียบเทียบการดูดไขมันต่างๆ

   

  สตาร์คลินิก (Star Clinic)


  ดูดไขมัน Vaser, Vaser ราคา, vaser tite, Vaser lipo, 

   

  Vaser ขา, vaser แขน , Vaser HD, Vaser หน้าท้อง, 

   

  Vaser ไขมัน 

  การนัดผ่าตัด

   

  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Star Clinic

   

  เพื่อสอบถามราคาเบื้องต้นและกรอกแบบฟอร์ม

   

  เข้าปรึกษาหรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำ

   

  การนัดหมายกับแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน

   

  info.starclinic@gmail.com หรือ

   

  โทรศัพท์ 088-004-0005

   

   

   

   

  BodyTite + VASER 4D “VaserTite”  
   

   

  Vaser BodyTite is the combination of Liposuction

   

  technology with radio waves technology BodyTite

   

  can help you with slimming liposuction. After the

   

  liposunction had effect to your skin on liposunction

   

  area not occur to skew or loose. Moreover,

   

  Ultrasound waves technology is efficient Vaser

   

  for a great number of liposuction  

   

  Why BodyTite+ Vaser ?

   

  Vaser BodyTite is for people who has a lot of

   

  Fat spot. Medical team mostly use surgery to bring

   

  fat off and trim excess leather, then stitches. 

   

  If Liposuction machines that cannot tighten skin,

   

  after that your skin will skew, and sagging.

   

  For people who don’t want to surgery, VaserTite

   

  (BodyTite + VASER) at star clinic is good

   

  alternative choice.

   

   

  Unique of Vaser + BodyTite

   

  This is safety, efficiency and don’t risk for side

   

  effects process. The area destroyed fat cells to

   

  disintegrate into melt fat immediately and easy

   

  for liposuction through tiny pipe. However,

   

  maybe have little fat is inside but it was

   

  eliminated with natural process.

  What you get from doing a Vaser liposuction + BodyTite?

   

  This is newest innovation of liposuction within fast

   

  technology. Less fatty sucking blood comes out

   

  without damaging the nerves or surrounding

   

  tissue.  The Collagen stimulates the skin in

   

  the treated area Lift Tightening. And smooth

   

  tension at the same time

   

   

  Be safe with Vaser + BodyTite

   

  Within newest technology, the system of blood

   

  vessels, nerve cells and tissue system side

   

  caused less damage and reduce side effects

   

  while have treatment. You will get fast recovery,

   

  less bruised different from old Liposuction

   

  machine.so, this is new and good alternative

   

  choice, you will not risk for side effects.

   

  Care and Result for Vaser + BodyTite

   

  - You can living life normally but beware for

   

  sauna or extremely exercise for 2 and don’t

   

  have hardly massage for 4-5 weeks

   

  - After treatment, the skin is swollen in

   

  treatment area. You should wear slim fit dress

   

  to reduce swelling for 5-7 days. After that,

   

  wear slim fit dress that is medical items

   

  only to help tighten skin. When your skin surface

   

  stable, you can feel your firming body immediately.

   

  - This treatment is no harm for childbirth mother,

   

  faster recovery and don’t need much time

   

  to recovery like another methods  

   

  - In this treatment, there are side tissue injuries

   

  less. Not lose much blood.

   

  - Make smooth skin, no any scars

   

  - After treatment can living life normally

   

   

   

  How different with Vaser 4D vs. Bodytite.

   

  And why use two machines?

   

  VASER 4D is new liposuction innovation within

   

  Ultrasonography to melt fat. Doctor can easy

   

  liposuction from your body and it also does not

   

  cause tissue swelling, bruising and side green

   

  manifestations, edema from liposuction. Recovery

   

  from Vaser4D don’t need much time  For BodyTite,

   

  Helps with slimming liposuction after that, and

   

  the skin areas that liposuction does not occur, 

   

  to skew, or loose Using two machines in the same

   

  time will get better results because BodyTite

   

  technology helps with slimming liposuction

   

  after that, the skin areas that liposuction does

   

  not occur,  to skew, or loose and Ultrasound

   

  Vaser technology is efficient to safety 

   

   number of liposuction.

   

   

  Treatment cost at Star Clinic  For  

   

  Vaser + BodyTite is including

  
  - Operation fee
  
  - Medical Services fee

   

  - Consulting

   

  - The medical equipment and medications

   

  - Medical checked (at hospital) and Blood test fee

   

   

   

  Take care after   Vaser + BodyTite

   

   treatment including

   

  - Medicine and medical supplies

   

  - Medical checked after treatment

   

    เพิ่มเพื่อน

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ
  ศัลยกรรมความงาม มากกว่า 10 ปี
  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00น
  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   

   

  อ่าน 94904 ครั้ง

Recommendสตาร์คลินิก (Star Clinic) | แนะนำบทความดีๆ

Scroll To Top