Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

ศัลยกรรมตาศัลยกรรมตา ทำตา ทำตาสองชั้น ถุงใต้ตา ทำตาที่ไหนดี ศัลยกรรมตาที่ไหนดี ตาสองชั้นที่ไหนดี ตัดถุงใต้ตาที่ไหนดี

 • Eyes

   

  Eyes ศัลยกรรมตา สตาร์คลินิก (Star Clinic) |

   

  ศัลยกรรมตา ทำตา ทำตาสองชั้น ถุงใต้ตา

   

  ทำตาที่ไหนดี ศัลยกรรมตาที่ไหนดี ตาสองชั้น

   

  ที่ไหนดี ตัดถุงใต้ตาที่ไหนดี

   

   

  ศัลยกรรมตา (Eye Surgery) 


  ศัลยกรรมหนังตาบนและล่าง

   

  (Upper & Lower Eyelid Surgery)

   


  ศัลยกรรมหนังตาบน

   

  (Upper Eyelid Surgery)


  การผ่าตัดศัลยกรรมตาบริเวณหนังตาบนมีจุดประสงค์ใน

   

  การทำให้ชั้นตาบนดูมีสองชั้นที่ชัดเจน ไม่มีหนังตา

   

  หรือไขมันที่เต็มแน่นเกินไปหรือหย่อนตกลงมาทำให้ดู

   

  ไม่สวยงามหรือบังการมองเห็นผู้ที่มีตาชั้นเดียวส่วน

   

  ใหญ่จะมีหนังตาบนอูมพองหรือหนังตาเยอะตกลงมาเป็น

   

  ลักษณะที่เป็นมาแต่กำเนิดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทาง

   

  พันธุกรรม และเมื่ออายุมากขึ้นหนังตาส่วนนี้ก็ยิ่งตกมากขึ้น

   

  รวมทั้งแผงขนตาก็มีลักษณะทิ่มลงไม่ชี้ออกมาด้านหน้า

   

  ตามปกติ  นอกจากนี้ปัญหาหนังตาเยอะยังเกิดกับผู้ทีมี

   

  ตาสองชั้นอยู่แล้วตั้งแต่เกิดแต่พออายุมากขึ้นหนังตาก็

   

  จะย้อยลงมาจนบดบังชั้นตาที่สวยงาม ดูมีอายุ

   

   

  การผ่าตัดหนังตาบน (upper eyelid surgery

   

  หรือ Upper Blepharoplasty) แบ่งเป็นสองวิธี

   

  หลักๆคือ 

   

  1.    การทำตาสองชั้นแบบกรีด

   

  (Incision Technique)

   

  การผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบกรีดเพื่อเอาหนังตา

   

  ส่วนเกินออกเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมาก

   

  ที่สุด ซึ่งวิธีนี้ ยังสามารถกำจัดไขมันเบ้าตาส่วน

   

  เกินได้ทั่วถึง สามารถออกแบบชั้นตาให้ได้ความ

   

  โค้งที่สวยงามรับกับขอบตาและโครงหน้าปัจจุบัน

   

  การทำตาสองชั้นแบบกรีดเอาหนังตาส่วนเกิน

   

  ออก ยังถือเป็นการผ่าตัดมาตรฐานซึ่งทำกัน

   

  ทั่วโลกยังได้รับความนิยมอยู่ทั้งในประเทศไทย

   

  ตะวันตก และที่เกาหลี เพราะสามารถแก้ปัญหา

   

  ได้ดีที่สุด  เนื่องจากสามารถตัดหนังที่เกิน

   

  ไขมันส่วนเกินและเย็บชั้นตาได้อย่างชัดเจนและ

   

  ถาวรกว่าวิธีการการทำตาแบบไหมเย็บอย่างเดียว

   

   การผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบกรีดเป็นการผ่าตัดเล็ก

   

  มีการฉีดยาชาเพียงเล็กน้อย ใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน

   

  ประมาณ1 ชั่วโมงกว่าก็เสร็จเรียบร้อย พักฟื้นเพียง

   

  1-2 วันก็สามารถทำงานที่ไม่ต้องออกแรงหนัก

   

  ได้ เมื่อครบ 1 สัปดาห์ก็สามารถตัดไหมได้

   

  อาการหนังตาบวมและนูนของแผลอาจเกิดได้เล็ก

   

  น้อยในช่วง 2-3 เดือนแรกแต่จะค่อยๆดีขึ้นได้เอง

   

   


   

  2.    การทำตาแบบใช้ไหมเย็บ

   

  ไม่มีรอยกรีด (Suture Technique)

   

  เทคนิคการทำศัลยกรรมตาแบบใช้ไหมเย็บ ซึ่งการ

   

  ทำตาแบบไม่กรีดเพื่อเอาหนังส่วนเกินออก ก็ยัง

   

  แบ่งเทคนิคย่อยๆออกได้หลายเทคนิค มีชื่อเรียก

   

  หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การทำตาแบบเย็บฝัง

   

  ปม,แบบไม่มีแผล, แบบเย็บจากด้านใน, แบบเย็บ

   

  3 จุด,แบบเย็บ 1 จุด,แบบร้อยไหม,แบบแผลสั้น,

   

  แบบไมโคร,หรือ แบบมินิ ซึ่งการผ่าตัดหนังตาบน

   

  แบบเหล่านี้มีข้อดีก็คือไม่ต้องพัก ไม่ต้องตัดไหม

   

  ไม่ต้องกังวลใจเรื่องแผล  เทคนิคเหล่านี้ได้รับ

   

  ความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะมีจุดที่ตรงใจคนที่

   

  อยากทำตามากคือไม่มีแผล แต่งหน้าได้เลย

   

  ทำง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องดูแลแผลหลังผ่าตัด

   

   

  ข้อจำกัดที่สำคัญของเทคนิคการทำตาแบบใช้

   

  ไหมเย็บเหล่านี้ คือ เทคนิคนี้จะเหมาะเฉพาะกับ

   

  ผู้ที่มีหนังตาบางๆ ไม่มีปัญหาหนังตาหย่อน และ

   

  ไม่มีไขมันเปลือกตามาก เพราะเทคนิคเหล่านี้ไม่

   

  สามารถเอาไขมันออกได้หรือได้แต่เพียงบางส่วน

   

   และไม่สามารถแก้ปัญหาหนังตาที่หย่อนเกินได้

   

  มากนักโดยการทำตาสองชั้นแบบใช้ไหมเย็บจะ

   

  ไม่กรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก อาศัยไหมที่

   

  เย็บไว้ข้างในรั้งให้เกิดตาสองชั้น  หรือเย็บชั้นตา

   

  ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อซ่อนหนังตาที่หย่อนไว้ในชั้นตา

   

   ผลก็คือแม้ว่าช่วงแรกชั้นตาจะเล็กและเป็น

   

  ธรรมชาติ แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปไม่นาน

   

  ชั้นตาก็จะตกลงมาเล็กลงเรื่องๆจนดูกลายเป็น

   

  ชั้นเดียวหรือชั้นหลบในได้เหมือนเดิม

   

   

  ศัลยกรรมหนังตาล่าง

   

  (Lower Eyelid Surgery)

   


  ถุงไขมันใต้ตา เป็นก้อนไขมันที่อยู่บริเวณเปลือกตาล่าง  

   

  เกิดจากการสะสมของไขมันใต้ลูกตามักจะเกิด

   

  ร่วมกับภาวะกล้ามเนื้อและเปลือกตาล่างอ่อนกำลัง  

   

  ในผู้ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นทำให้เกิดอาการบวมมาก ใน

   

  ตอนเช้า  ดูคล้ายกับคนที่มี อาการเศร้าหมอง

   

  ทำให้ใบหน้าดูแก่ก่อนวัย
   

   

   

  การผ่าตัดหนังตาล่าง (Lower eyelid surgery หรือ

   

  Lower Blepharoplasty)  มีจุดประสงค์เพื่อการลด

   

  ไขมันส่วนเกินที่บริเวณใต้ตาซึ่งมีลักษณะเป็นถุงป่อง

   

  ออกมาทำให้ดูมีอายุ  นอกจากนี้ยังช่วยลดริ้วรอยบริเวณ

   

  ใต้ตาซึ่งเกิดจากความหย่อนของหนังตาล่าง ทำให้

   

  เปลือกตาล่างแบนเรียบ และตึงขึ้นปัจจุบันการทำหนัง

   

  ตาล่างด้วยวิธีกรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก ยังถือเป็น

   

  การผ่าตัดมาตรฐานเพราะสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด

   

  เนื่องจากสามารถทั้งตัดหนังและกล้ามเนื้อที่หย่อน

   

  และตัดถุงไขมันส่วนเกินได้ซึ่งได้ผลถาวรนานกว่าวิธี

   

  การการเจาะเอาไขมันออกอย่างเดียว 

   

   

   

  การผ่าตัดตาล่างเป็นการผ่าตัดเล็ก มีการฉีดยาชาเพียง

   

  เล็กน้อย ใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน ประมาณ1 ชั่วโมงกว่าก็

   

  เสร็จเรียบร้อย พักฟื้นเพียง 1-2 วันก็สามารถทำงานที่

   

  ไม่ต้องออกแรงหนักได้ เมื่อครบ 1 สัปดาห์ก็สามารถ

   

  ตัดไหมได้   อาการหนังตาบวมและนูนของแผลอาจเกิด

   

  ได้เล็กน้อยในช่วงเดือนแรกแต่จะค่อยๆดีขึ้นได้เอง

   

   แผลเป็นบริเวณนี้มักดีกว่าส่วนอื่นๆของร่างกาย

   

  สามารถจางลงได้เร็วจนแทบมองไม่เห็นได้ถ้า

   

  ได้รับการผ่าตัดและรักษาแผลอย่างถูกวิธี

   

   

   

  ข้อดีของการศัลยกรรมตาที่สตาร์คลินิก


  -    ออกแบบและวิเคราะห์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   

  -    ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

   

  ด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง

   

  -    เป็นที่ยอมรับว่าสถานที่การผ่าตัดได้มาตรฐาน

   

  -    ทำการผ่าตัดเสร็จในครั้งเดียวก็ได้รูปแบบ

   

  ตามต้องการ

   

  -    การใช้เทคนิคที่ทันสมัย

   

  -    แพทย์ผู้เชียวชาญ  มีประสบการณ์มานาน

   

  -    หลังการทำให้ผลลัพธ์ที่ชั้นตาดูสวย

   

  ดูเป็นธรรมชาติ 

   


  ศัลยกรรมตาเหมาะสำหรับใครบ้าง


  -    ผู้ที่มีปัญหาตาชั้นเดียว

   

  -    ผู้ที่มีชั้นตาหลบใน

   

  -    ผู้ที่มีชั้นตาไม่เท่ากัน

   

  -    ผู้ที่มีมีไขมันบริเวณเปลือกตามากจนทำให้

   

  ตาปิดกลายเป็นตาชั้นเดียว

   

  -    ผู้ที่มีปัญหาตาตก ตาปรือ หัวตาปิด

   

   

   

  การเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรมตา


  -    แจ้งประวัติการแพ้ยา, โรคประจำตัว

   

  ให้แพทย์ทราบ

   

  -    ก่อนศัลยกรรมต้องงดยาจำพวกสเตียรอยด์

   

  และงดอาหารเสริมต่างๆ ที่ใช้อยู่

   

  -    ไม่แต่งหน้า  ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ หรือใส่

   

  เครื่องประดับใดๆมาในวันผ่าตัด

   

  -    ก่อนศัลยกรรมควรแจ้งรายละเอียดการใช้ยา

   

  และอาหารเสริมต่างๆ ที่รับประทานอยู่

   

  ให้แพทย์ทราบ

   

  -    งดรับประทานยาละลายลิ่มเลือด (กลุ่มยา

   

  aspirin, Plavix) วิตามิน อี และแปะก๊วยก่อน

   

  รับบริการ 2 สัปดาห์

   

  -    งดสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

   

  เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและระยะการบวม

   

  ที่นานกว่าปกติ

   

  -    งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อลด

   

  ความเสี่ยงในการติดเชื้อและระยะการบวมที่

   

  นานกว่าปกติ

   


  การพักฟื้นหลังการศัลยกรรมตา


  -    คนไข้สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

   

  -    แพทย์จะนัดมาตัดไหม, ตรวจในอีกประมาณ

   

  1 สัปดาห์

   

  -    ตาจะเริ่มบวมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งดูเป็น

   

  ปกติใน 1ถึง 2 เดือน

   

  -    บางท่านจะมีขี้ตามากกว่าปกติ ไม่ต้องทำอะไร

   

  แล้วจะหายไปเองใน 1 สัปดาห์

   

  -    บางท่านจะรู้สึกตึงหนังตาบนบ้าง แล้วจะหาย

   

  ไปเองใน 1 สัปดาห์

   


  การดูแลหลังทำ


  -    ห้ามไม่ให้แผลโดนน้ำประมาณ 1 สัปดาห์

   

  เพื่อป้องกันการอักเสบติดเชื้อ ให้ทำความสะอาด

   

  แผลผ่าตัดโดยการเช็ดเบาๆด้วย ไม้พันสำลี

   

  สะอาดชุบน้ำต้มสุก หรือน้ำเกลือล้างแผล

   

  จนหมดคราบสะเก็ดเลือด จากนั้นป้ายแผลด้วย

   

  ขี้ผึ้งสำหรับป้ายตา อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

   

  -    ประคบเย็นที่บริเวณแผลผ่าตัดด้วย

   

  Cold Pack Gel หรือ ถุงน้ำแข็ง ห่อด้วยผ้า

   

  ขนหนูสะอาดระวังไม่ให้แผลเปียกน้ำ

   

  ประมาณ 1-2 วัน

   

  -    ถ้ามีเลือดออกซึมจากแผลให้รีบกดไว้และ

   

  ใช้ความเย็นหรือน้ำแข็งประคบไว้ทันที

   

  -    หลังผ่าตัดวันแรกและวันต่อมาควรนอนพักให้

   

  ศีรษะสูง หลังจากนั้นจึงสามารถทำกิจวัตร

   

  ประจำวันเบาๆได้ตามปกติ  ไม่ควรยกของหรือ

   

  ทำงานหนัก ไม่ควรออกกำลังกายหนัก และระวัง

   

  การกระทบกระเทือนแรงๆ

   

  -    ใน 3-4 สัปดาห์แรก ห้ามขยี้ตาโดยเด็ดขาด

   

  หลีกเลี่ยงการโดนแดด ฝุ่น และสิ่งสกปรก และ

   

  ควรใส่แว่นตาเพื่อป้องกันไว้

   

  -    รับประทานยาแก้อักเสบตามที่แพทย์สั่ง และ

   

  รับประทานยาแก้ปวดเมื่อมีอาการปวดแผลผ่าตัด

   

  -    แพทย์จะนัดมาตัดไหมหลังผ่าตัดประมาณ

   

  5-7 วัน

   


  เวลาในการทำ


  -      1 – 2 ชั่วโมงขึ้นไป

   

    เพิ่มเพื่อน

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ
  ศัลยกรรมความงาม มากกว่า 10 ปี
  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00น
  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   
  อ่าน 7942 ครั้ง

Recommendสตาร์คลินิก (Star Clinic) | แนะนำบทความดีๆ