Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

ศัลยกรรมจมูกเสริมจมูก ทำจมูก เสริมจมูกที่ไหนดี ทำจมูกที่ไหนดี เสริมดั้ง ทำดั้ง

 • Nose Cosmetic Surgery

   

  Cosmetic Surgery สตาร์คลินิก |

   

  เสริมจมูก ทำจมูก เสริมจมูกที่ไหนดี

   

  ทำจมูกที่ไหนดี เสริมดั้ง ทำดั้ง

   

  เสริมจมูก สตาร์คลินิก (Star Clinic)  


   

  การเสริมจมูก (Rhinoplasty Surgery) นับว่าเป็นการ

   

  ศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของคนเอเชีย

   

  และโดยเฉพาะคนไทยเองที่นิยมทำจมูกกันอย่างมาก

   

  เนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพให้ดูดี

   

  โครงหน้าดูมีมิติมากขึ้น สตาร์คลินิกให้บริการด้วยแพทย์

   

  ที่จบด้านศัลยกรรมความงามจากเกาหลีซึ่งใช้เทคนิค

   

  แบบแพทย์เกาหลีโดยเน้นที่ความโด่งสวยเป็นธรรมชาติ

   

  ซึ่งจมูกที่เฟอร์เฟคตามสัดส่วนของใบหน้า คือจะเห็น

   

  ปลายจมูกเป็นสันและได้สัดส่วนกับรูปหน้า  สามารถปรับ

   

  รูปทรงซิลิโคนให้เหมาะสมกับใบหน้าได้อย่างปลอดภัย

   

  เป็นธรรมชาติไม่ดูหลอกตา ทำให้ดูดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจ

   

  ให้ตัวคุณอย่างเต็มเปี่ยม นอกจากการเสริมจมูกด้วย

   

  ซิลิโคนแล้วแพทย์ที่สตาร์คลินิกเพิ่มทักษะการเย็บ

   

  ปลายจมูก และเติมกระดูกอ่อนที่ปลายจมูกของคนไข้

   

  เพื่อให้รูปทรงจมูกดูโด่งสวยงามเป็นธรรมชาติตาม

   

  แบบฉบับจมูกที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งแพทย์จะใช้

   

  ซิลิโคนนำเข้าจากประเทศเกาหลีพร้อมเทคนิคพิเศษ

   

  ที่เรียนมาจากสถาบันศัลยกรรมชื่อดังที่เกาหลีมาปรับ

   

  และเสริมจมูก

   

   

   

  การเสริมจมูกมีแบบไหนบ้าง

   

  Hyaluronic acid(ไฮยาลูโลนิค เอซิค)เป็นสารสังเคราะห์

   

  เลียนแบบส่วนประกอบของผิวเพื่อใช้ในการเติมมิติใน

   

  บริเวณต่างๆโดยไม่ต้องศัลยกรรมด้วยเทคนิคเฉพาะ

   

  ของสตาร์คลินิกในการหลีกเลี่ยงเส้นเลือดลดอันตราย

   

  และการบวมช้ำ

   

  Pure Fat cell + ADSC (Adipose Derived Stem Cell)

   

  เป็นการสกัดเซลล์ต่างๆจากการดูดไขมันด้วยเทคนิค

   

  เฉพาะของสตาร์คลินิกโดยเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยี

   

  ในการแยกเซลล์ขั้นสูง ด้วยเซลล์ธรรมชาติจากตัวคุณเอง

   

  ผ่านกระบวนการสำคัญแยกเซลล์ที่เหมาะสม ได้แก่

   

  Fat cell, Adipose Derived Stem Cell และเซลล์อื่น

   

  ด้วยเทคนิคเฉพาะของสตาร์คลินิก ช่วยให้เซลล์ต่างๆนี้

   

  คงอยุ่เพื่อความสวยตราบนานเท่านาน

   

  การเสริมจมูกแบบปิด (Close Rhinoplasty) เป็นการ

   

  ศัลยกรรมโดยมีแผลเล็กๆขนาดประมาณ 2-3 ซม.

   

  ภายในรูจมูกโดยแพทย์จะเลือกใช้วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ

   

  เช่น ซิลิโคน ทางการแพทย์ชนิดต่างๆ , Goretex

   

  (e- PTFE, Poly Tetra Fluoro ethylene , etc)

   

  รวมถึงการใช้กระดูกอ่อนหลังหู (ear cartilage),

   

  Dermal Fat great (เนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง),

   

  Fascia Lata (เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อต้นขา), Rib cartilage

   

  (กระดูกอ่อนบริเวณสี่โครง)

   

   

  การเสริมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty)

   

  เป็นการศัลยกรรมโดยมีแผลที่ในรูจมูกทั้ง 2ข้างและ

   

  ตรงกลาง ระหว่างรูจมูก มักทำในรายที่ต้องการแก้ไข

   

  ปัญหาที่ปลายจมูก (Tip plasty ร่วมด้วย) และ/หรือ

   

  มีปัญหาต้องแก้ไขบริเวณกระดูกข้างจมูก (Medial

   

  osteotomy,Lateral osteotomy) รวมถึงการแก้ไขกระดูก

   

  เกินบริเวณดั้ง กระดูก (Hump noseCorrection) โดย

   

  แพทย์จะเลือกใช้วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ เช่น ซิลิโคน

   

  ทางการแพทย์ชนิดต่างๆ , Goretex (e- PTFE,

   

  Poly Tetra Fluoro ethylene , etc) รวมถึงการใช้

   

  กระดูกอ่อนหลังหู (ear cartilage), Dermal Fat great

   

  (เนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง), Fascia Lata (เยื่อหุ้ม

   

  กล้ามเนื้อต้นขา), Rib cartilage (กระดูกอ่อนบริเวณ

   

  สี่โครง), nasal cartilage (กระดูกอ่อนในโพรงจมูก)

   


   

  เสริมจมูก เหมาะสำหรับใครบ้าง

   

  - ผู้ที่เมื่อมองรูปหน้าโดยรวมแล้ว สันจมูกดูเรียบแบน

   

  ไม่มีมิติ ไม่สมดุลกับใบหน้า

   

  - ผู้ที่มีปีกจมูก หรือบริเวณสันจมูกดูกว้างมากเกินไป

   

  - ผู้ที่กระดูกจมูกคดงอ ฐานเอียง หรือผิดสัดส่วนไม่เข้ารูป

   

  - ผู้ที่ปลายจมูกเชิด หรืองุ้มเกินไป ปลายไม่ได้สัดส่วน

   

  และต้องการมีหยดน้ำที่สวยงามโดยคำนึงความปลอดภัย

   

  เป็นลำดับแรก

   

  - ผู้ที่ทำเคยทำศัลยกรรมจมูกมาแล้วเกิดความผิดปกติ

   

  ไม่ว่าจะสันเอียง หรือผิวบางมากเกินไปจนเสี่ยง

   

  ต่ออาการจมูกทะลุ​

   

   

  การเตรียมตัวก่อนทำ

   

  - แจ้งประวัติการแพ้ยา, โรคประจำตัว ให้แพทย์ทราบ

   

  - งดรับประทานยาละลายลิ่มเลือด (กลุ่มยา aspirin,

   

  Plavix) วิตามิน อี และแปะก๊วยก่อนรับบริการ 2 สัปดาห์

   

  - งดสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลด

   

  ความเสี่ยงในการติดเชื้อและระยะการบวมที่นานกว่าปกติ

   

  - งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยง

   

  ในการติดเชื้อและระยะการบวมที่นานกว่าปกติ

   

   

   

   

  การพักฟื้นหลังการเสริมจมูก 

   

  - คนไข้สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้ทันทีหาก

   

  เป็นการเสริมด้วย Hyaluronic acid ภายใน 2–3 วัน

   

  - หากเป็นการเสริมด้วยวิธีอื่นๆ หรือนานกว่านั้นหาก

   

  มีการทำการแก้ไขกระดูกข้างจมูกร่วมด้วย(osteotomy)

   

  - แพทย์จะนัดมาตรวจจมูกและตัดไหมในอีกประมาณ

   

  1 สัปดาห์

   

  - คนไข้ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ จมูกกระทบกับสิ่งใด 

   

  - รอยแผลเป็นจะค่อยๆ จางลงในช่วงหลัง 1 เดือน

   

  หลังจาการผ่าตัด ซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันไปใน

   

  คนไข้แต่ละราย

   

   

   

  การดูแลหลังทำ

   

  - หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ควรนอนหมอนสูงๆ เพื่อลด

   

  อาการบวม

   

  - ควรประคบเย็นช่วง 2 วันแรกหลังการผ่าตัด หลังจากนั้น

   

  ให้ประคบอุ่นสลับกับเย็น

   

  - สามารถแกะพลาสเตอร์หรือเฝือกอ่อนที่ศัลยแพทย์

   

  ใส่ไว้ให้ได้ใน 3 วันหลังการผ่าตัด

   

  - คนไข้สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้

   

  ภายใน 1 สัปดาห์ และสามารถกลับไปทำกิจกรรมหนัก

   

  ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ 

   

  - คนไข้ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจกระทบกระเทือน

   

  จมูก เช่น การสั่งน้ำมูก, การวิ่ง, การว่ายน้ำ,

   

  การตากแดดแรงๆ เป็นเวลา 8 สัปดาห์

   

  - จมูกจะยุบบวมและเข้าที่สวยงามภายใน 1 เดือน

   

   

  เวลาในการทำ

   

  • 2 – 3 ชั่วโมงขึ้นไป

   

   

    เพิ่มเพื่อน

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ
  ศัลยกรรมความงาม มากกว่า 10 ปี
  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00น
  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   
  อ่าน 11493 ครั้ง

Recommendสตาร์คลินิก (Star Clinic) | แนะนำบทความดีๆ