Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

การปลูกผมด้วย Stemปัญหาผมบางเกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควร วงจรชีวิตของเส้นผมสั้น สาเหตุ ก็คือ ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม ซึ้งอาเกิดได้จากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่รุ่นแรงต่อหนังศีรษะ

 • Stem

  การปลูกผมด้วย Stem สตาร์คลินิก  |

   

  การปลูกผมด้วย Stem

   

  ปัญหาผมบางเกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผม

   

  ก่อนเวลาอันควร วงจรชีวิตของเส้นผมสั้น สาเหตุ

   

  ก็คือ ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม ซึ้งอาเกิดได้จาก

   

  ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด

   

  ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่รุ่นแรง

   

  ต่อหนังศีรษะ

   

   

  งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวายาลัย Yale

   

  สหรัฐอเมริกามีการค้นพบความสัมพันธ์ของการเจริญ

   

  เติบโตของเส้นผมและStemที่ต่อมผม หมายควายว่า

   

  ถ้าเราสามารถส่งคำสั่งให้เซลล์ตั้งต้นที่อยู่ใต้ต่อมผม

   

  ให้ทำงาน และผลิตStemlที่ต่อมผมอยู่เรื่อยๆก็จะมี

   

  ผมเกิดใหม่อยู่ได้เรื่อยๆเช่นกัน วิธีการปลูกก็ไม่ต้อง

   

  ผ่าตัดไม่ต้องกินยา ใช้วีธีการเจาะเลือดจากผู้รับ

   

  การรักษามาผ่านขบวนการทาง Bio –Technology

   

  เพื่อกระตุ้นให้เกิดโกรทแฟคเตอร์ (Growth Factor)

   

  แล้วนำมาฉีดกลับเข้าไปในบริเวณรากผมก็จะเกิดการ

   

  ซ่อมสร้างเซลล์รากผม กระตุ้นให้เซลล์ตั้งต้นที่ใต้ต่อม

   

  ผมผลิตStemเกิดการแบ่งตัวอย่างรวด เร็วและสร้าง

   

  เส้นผมใหม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมที่ใหญ่ขึ้น

   

  ผมหนาขึ้น ถามว่าถาวรไหม ขอตอบว่าตราบใดที่

   

  Stemใต้ต่อมผมยังเจริญเติบโตแบ่ง ตัวอย่างรวดเร็ว

   

  เส้นผมใหม่ก็จะยังเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอทั้งนี้ผลการรักษา

   

  ขึ้นอยู่กับสุขภาพการดูแลตัวเองของแต่ละบุคคล

   
   

   

  รีวิวผลการรักษาจริงสตาร์คลินิก (Star Clinic)

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

   

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  การนัดผ่าตัด

   

  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Star Clinic 

   

  เพื่อสอบถามราคาเบื้องต้นและกรอกแบบฟอร์ม

   

  เข้าปรึกษาหรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำการ

   

  นัดหมายกับแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน

   

  info.starclinic@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 088-004-0005

    เพิ่มเพื่อน

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ
  ศัลยกรรมความงาม มากกว่า 10 ปี
  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00น
  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   
  อ่าน 14812 ครั้ง

Recommendสตาร์คลินิก (Star Clinic) | แนะนำบทความดีๆ