Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

เดินแบบนี้ดีอย่างไรเดินแบบนี้ดีอย่างไร

 • เมื่อพูดถึงเรื่องเดินในเวลานี้  เป็นการเดินเพื่อสุขภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรอยากให้ทุกคนเริ่มออกเดินเพื่อ

   

  สุขภาพที่ดีกันนะคะ เพราะมีข้อดีมากมายที่จะเกิดกับตัวเราเองค่ะ

   

   

   

   

   

  การทำงานของหัวใจและปอดดีขึ้น  ซึ่งอวัยวะทั้ง 2 นี้มีความสำคัญต่อเซลล์ต่างๆ ทุกส่วนของร่างกายต้อง

   

  ได้รับเลือดที่นำเอาออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาหรือสารอาหารใดที่จะทำให้

   

  ปอดและหัวใจมีความแข็งแรงทนทานได้เท่าการออกกำลังกาย

   

  1.ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงองกระดูกและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในสูงอายุที่มีปัญหากระดูกบาง

   

   

   

   

  2.ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆ ในร่างกายในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก อาจใช้การเดินช่วยลดน้ำหนัก

   

  ตัวได้ โดยเดินวันละประมาณ 1 ชั่วโมง จะทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้น  น้ำหนักตัวจึงลด

   

  ลง

   

   

  3.ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่นในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินทำงานดีขึ้น

   

  ร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้ดีขึ้น อันหมายถึงสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นนั่นเอง

   

   

   

   

  การเดินที่ถูกต้อง

   

  “ควรเดินเร็วๆก้าวเท้าถี่ๆ แกว่งแขนแรงๆ” เพราะการเดินเร็วจะเป็นการกระตุ้นร่างกาย โดยเฉพาะระบบ

   

  หัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มมากขึ้นกว่าภาวะปกติในชีวิตประจำวัน เป็นเสมือนการฝึกให้หัวใจ

   

  ทำงานเพิ่มขึ้นนั่นเอง

   

   

  1.การเดินหรือทำงานในชีวิตประจำวันนั้น ไม่สามารถฝึกระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ทำงานเพิ่มขึ้นอย่าง

   

  ต่อเนื่องได้ จึงไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายได้อย่างเต็มที่ 

   

  อย่างไรก็ตาม การทำงานบ้านหรือการเดินในชีวิตการทำงานของเรานั้น  นับเป็นกิจกรรมการออกแรงที่ดี

   

  อย่างหนึ่ง ดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลย

   

   

   

   

  2.ก่อนออกกำลังกายอย่าลืมอบอุ่นร่างกายก่อนเดิน โดยการยืดเส้นยืดสาย เพื่อให้ร่างกายรับรู้ถึงการเตรี

   

  ยมพร้อมของการทำงานของระบบต่างๆ ที่จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและ

   

  ข้อต่อ  เช่นการเกิดข้อเท้าแพลง เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้อยอก หรือปวดข้อ

   

  3. ก่อนออกกำลังกายอย่าลืมออกกำลังกายด้วยการเดินแล้ว สิ่งสำคัญก็คือ “เดินแล้วต้องรู้สึกเหนื่อย”

   

  ไม่ใช่เดินไปเรื่อยๆ ส่วนในผู้ที่มีสุขภาพค่อนข้างดี เดินอย่างเดียวอาจไม่รู้สึกเหนื่อยแนะนำให้ใช้การเดิน

   

  สลับวิ่ง เพื่อช่วยเพิ่มการทำงานของหัวใจก็ได้เช่น เดิน 50 ก้าว สลับกับวิ่ง 50 ก้าวประมาณ 5 ชุดก่อนใน

   

  ตอนแรก แล้วค่อยๆ เพิ่มจนได้ 10 ชุด ต่อ วัน  หลังจากนั้นก็ลดจำนวนก้าวเดินลงเป็น 40 ก้าว สลับกับวิ่ง

   

  50 ก้าว จนครบ 10 ชุด ต่อวันเช่นกัน ทำเช่นเรื่อยไปจนเหลือการเดินเป็น10 ก้าว สลับกับวิ่ง 50 ก้าวแล้ว

   

  จึงเพิ่มก้าววิ่ง เป็นต้น

   

   

   

   

  ก่อนหยุดเดินควรมีระยะผ่อนคลาย คือเดินช้าลงๆ หรือจะใช้การยืดเส้นยืดสายอีกครั้งเพื่อช่วยให้ระบบ

   

  ต่างๆ ลดการทำงานลง เพื่อกลับคืนสูสภาวะปกตินั่นเอง ระยะผ่อนคลายมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในผู้

   

  สูงอายุที่มักมีปัญหาการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

   

   

   

   

   

    เพิ่มเพื่อน

   

   

   

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ

   

   

   

  ศัลยกรรมความงาม มากกว่า 10 ปี

  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00น

  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   

   

   

   

   

   

   

  อ่าน 677 ครั้ง

ข่าวสารและกิจกรรมสตาร์คลินิก (Star Clinic) | ข่าวสารและกิจกรรมอัพเดท