Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

คุณเป็นโรค "เบาหวาน” หรือไม่?คุณเป็นโรค "เบาหวาน” หรือไม่?

 • เบาหวาน เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดย

   

  ปกติแล้วอาหารที่ทานเข้าไปจะย่อยและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลที่กระเพาะและลำไส้ ซึ่งน้ำตาลจะเข้าสู่กระแส

   

  เลือด และเลือดจะนำน้ำตาลไปเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย  แต่ถ้าร่างกายผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้

   

  เลย หรือไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม น้ำตาลก็จะอยู่ในกระแสเลือด นั้นหมายความว่า คุณเป็น

   

  โรค "เบาหวาน”

   

   

   

   

   

  การควบคุมเบาหวานจำเป็นอย่างยิ่ง

   

  เราต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้

   

  - ลดอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เช่น ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักลด ฯลฯ

   

  - ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน เช่น ภาวะเลือดเป็นกรด หรือภาวะหมดสติจากน้ำตาลในเลือด

   

  สูงหรือต่าง ฯลฯ

   

   

   

   

  - ลดและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาว เช่น ตา ไต หัวใจ ประสาทส่วนปลาย ฯลฯ

   

  - มีการเจริญเติบโตตามวัยและพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสม (สำหรับเด็ก)

   

  - ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมกับวัย

   

   

   

  หลักการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน

   

  - กินอาหารวันละ 3 มื้อและกินให้ตรงเวลา ไม่ควรกินของจุบจิบ ในแต่ละมื้อให้กินอาหารครบ 5 หมู่

   

  -หลีกเลี่ยงขนม ของหวาน น้ำตาล น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำอัดลม

   

  - หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

   

   

   

   

  มาออกกําลังกายกันเถอะ

   

  การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งการออก

   

  กำลังกายเองก็มีสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนเป็นโรคนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

   

  ในโรคเบาหวาน มีดังนี้

   

   

   

   

  - เพิ่มสมรรถภาพร่างกาย ให้ร่างกายมีสัดส่วนตามปกติ รวมทั้งกล้ามเนื้อยืดหยุ่นแข็งแรง

   

  - ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และ ส่งเสริมกระบวนการใช้น้ำตาล โดยเพิ่มความสามารถในการจับ

   

  น้ำตาลไปใช้ให้แก่กล้ามเนื้อ

   

   

   

   

  - ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ, หลอดเลือดสมอง ลดไขมันในเลือด เป็นต้น

   

  - ลดความเครียด ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น

   

  - ช่วยป้องกันการเป็นโรคเบาหวานในคนที่มีความเสี่ยง เช่น คนอ้วน รวมถึงช่วยลดน้ำหนักคนอ้วนที่เป็น

   

  เบาหวาน

   

   

   

   

  ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวังขณะออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

   

  โดยปกติในช่วงแรกของการออกกำลังกาย ร่างกายจะมีการใช้น้ำตาลเพิ่มขึ้น ระดับอินซูลินในเลือดจะลด

   

  ลงเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ และเมื่อเวลาผ่านไปจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ต้านฤทธิ์อินซูลิน คือ

   

  กลูคากอนและแคททีโคลามีน เพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลให้เพียงพอ และสลายไขมัน ใช้เป็นพลังงานในการ

   

  ออกกำลังกาย

   

  ดังนั้นขณะออกกำลังกายจึงต้องระมัดระวังเรื่องชนิดของการออกกำลังกายและความหนักเบา และควรมีคน

   

  ออกกำลังกายเป็นเพื่อน หรือมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

   

   

   

   

  เพิ่มเพื่อน

   

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและศัลยกรรมความงามมากกว่า 10 ปี

   

  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00 น.

  ปรึกษาหรือสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

  อ่าน 812 ครั้ง

ข่าวสารและกิจกรรมสตาร์คลินิก (Star Clinic) | ข่าวสารและกิจกรรมอัพเดท