Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

ภาวะนิ้วล็อคภาวะนิ้วล็อค

 • เป็นโรคทางมือที่เกิดจากการกํามือแน่น งอนิ้วมือนานหรือซ้ำๆ ทําให้เส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่ฝ่ามือ

   

  มีแรงกระทําต่อกันมากจนเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นหนาตัวขึ้น มักพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้มือทําา

   

  กิจกรรมหยิบจับสิ่งของอยู่ตลอดเวลา เช่น หิ้วของหนัก บิดผ้าด้วยมือเปล่าจํานวนมากๆ หรือผู้สูงอายุที่

   

  เป็นโรคเบาหวาน โรคในกลุ่มรูมาตอยด์ เป็นต้น แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ ถ้าดูแล

   

  ตนเองอย่างถูกวิธี

   

   

   

  ลักษณะอาการ

   

                  เป็นภาวะที่นิ้วมือล็อคติดอยู่ในท่างอ เวลาเหยียดนิ้วจะติดขัดและสะดุด อาการนี้สามารถเกิดขึ้น

   

  ได้กับทุกนิ้ว และเกิดพร้อมกันได้หลายนิ้ว ส่วนใหญ่พบในนิ้วหัวแม่มือมากที่สุด รองลงมาคือ นิ้วนาง นิ้ว

   

  กลาง นิ้วก้อย และนิ้วชี้ ตามลําดับ และผู้ป่วยมักมีอาการนิ้วล็อคมากขึ้นในช่วงหลังตื่นนอน โดยเฉพาะ

   

  ตอนที่เริ่มขยับนิ้วงอเหยียด จะมีอาการปวดจากการสะดุดล็อคของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็น แต่พองอ

   

  เหยียดไปสักระยะหนึ่งอาการก็จะดีขึ้นลักษณะอาการ

   

   

   

   

  ปวดนิ้วล็อคของคุณอยู่ระดับไหน อาการของโรคนิ้วล็อคมีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่

   

  ระดับที่ 1 ปวดและกดเจ็บที่ปลอกหุ้มเส้นเอ็นตําแหน่งฝ่ามือ เคยงอเหยียดนิ้วแล้วสะดุด แต่ตรวจร่างกาย

   

  อาจไม่พบว่าสะดุด

   

  ระดับที่ 2 ตรวจพบการสะดุดเวลางอเหยียดนิ้ว ยังสามารถเหยียดนิ้วเองได้สุด

   

  ระดับที่ 3 นิ้วติดล็อคต้องใช้มือช่วยเหยียด หรืองอจึงจะสุด        

   

  ระดับที่ 4  นิ้วติดล็อคไม่สามารถเหยียดนิ้วให้สุดได้

   

   

   

   

  ใครสามารถเป็นโรคนี้ได้บ้าง

   

  - คนที่ใช้งานมือซ้ำๆ หรือทํากิจกรรมที่ต้องกํามือแน่นและเกร็งข้อมือ เช่น การทําความสะอาดบ้าน (ซัก

   

  ผ้า, กวาดบ้าน เป็นต้น) ทําครัว ทําสวน การใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ตลอดวัน หิ้วของ

   

  หนักๆ การใช้กรรไกร

   

  - ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคไต โรคของต่อมไทรอยด์ และโรคในกลุ่มรูมาตอยด์ เป็นต้น

   

   

   

   

  ทําอย่างไรให้ห่างไกลโรคทางมือ

   

  1. หลีกเลี่ยงการทํางานโดยการงอข้อมือ กํามือ หรือเกร็งข้อมือติดต่อกันนานๆ โดยควรหยุดพักการใช้งาน

   

  มือทุก 15-25 นาทีใน 1 ชั่วโมง

   

  2.  ฝึกการใช้มือที่ถูกต้อง เช่น

   

  - การเขียนหนังสือ ควรใช้ปากกาด้ามใหญ่และหมึกไหลลื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้นิ้วจับปากกาแรงและกด

   

  กระดาษแรง

  - การใช้เมาส์คอมพิวเตอร์ ควรหาแผ่นรองเมาส์ ที่มีส่วนรองรับข้อมือ

   

  - การใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ควรพยายามยกข้อมือให้อยู่ระดับข้อศอก หรือต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อย

   

  เป็นต้น

   

  3.  ควบคุมน้ำหนักตัวและโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่

   

   

  4.  ผ่อนคลายอิริยาบถด้วยการบริหารมือและข้อมือ

   

   

   

   

   

    เพิ่มเพื่อน

   

   

   

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ

   

   

   

  ศัลยกรรมความงาม มากกว่า 10 ปี

  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00น

  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   

   

   

   

   

  อ่าน 766 ครั้ง

ข่าวสารและกิจกรรมสตาร์คลินิก (Star Clinic) | ข่าวสารและกิจกรรมอัพเดท