Callcenter: 088-004-0005

Line ID: @starclinic

Open Daily 11:00 - 21:00

เว็บไซต์นี้สำหรับสมาชิกสตาร์คลินิกเท่านั้น

การปลูกผมด้วย Stemzelปัญหาผมบางเกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควร วงจรชีวิตของเส้นผมสั้น สาเหตุ ก็คือ ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม ซึ้งอาเกิดได้จากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่รุ่นแรงต่อหนังศีรษะ

 • Stemzel

  การปลูกผมด้วย Stemzel สตาร์คลินิก (Star Clinic) | การปลูกผมด้วย Stemzel

  ปัญหาผมบางเกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควร วงจรชีวิตของเส้นผมสั้น สาเหตุ ก็คือ ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม ซึ้งอาเกิดได้จากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่รุ่นแรงต่อหนังศีรษะ

   

   

  งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวายาลัย Yale สหรัฐอเมริกามีการค้นพบความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของเส้นผมและStemzelที่ต่อมผม หมายควายว่าถ้าเราสามารถส่งคำสั่งให้เซลล์ตั้งต้นที่อยู่ใต้ต่อมผมให้ทำงาน และผลิตStemzelที่ต่อมผมอยู่เรื่อยๆก็จะมีผมเกิดใหม่อยู่ได้เรื่อยๆเช่นกัน

  วิธีการปลูกก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยา ใช้วีธีการเจาะเลือดจากผู้รับการรักษามาผ่านขบวนการทาง Bio – Technology เพื่อกระตุ้นให้เกิดโกรทแฟคเตอร์ (Growth Factor)แล้วนำมาฉีดกลับเข้าไปในบริเวณรากผมก็จะเกิดการซ่อมสร้างเซลล์รากผม กระตุ้นให้เซลล์ตั้งต้นที่ใต้ต่อมผมผลิตStemzelเกิดการแบ่งตัวอย่างรวด เร็วและสร้างเส้นผมใหม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมที่ใหญ่ขึ้นผมหนาขึ้น ถามว่าถาวรไหมขอตอบว่าตราบใดที่Stemzelใต้ต่อมผมยังเจริญเติบโตแบ่ง ตัวอย่างรวดเร็วเส้นผมใหม่ก็จะยังเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอทั้งนี้ผลการรักษาขึ้น อยู่กับสุขภาพการดูแลตัวเองของแต่ละบุคคล

   

   

  รีวิวผลการรักษาจริงสตาร์คลินิก (Star Clinic)

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

  ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล

   

   

   

  การนัดผ่าตัด

  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Star Clinic เพื่อสอบถามราคาเบื้องต้นและกรอกแบบฟอร์มเข้าปรึกษาหรือรับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายกับแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อน info.starclinic@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 088-004-0005

   

  ทีมแพทย์สตาร์คลินิก มีประสบการณ์ด้านผิวพรรณและ
  ศัลยกรรมความงาน มากกว่า10ปี
  เปิดบริการทุกวัน เวลาทำการ 11.00 - 21.00น
  ปรึกษาสอบถามโปรโมชั่น โทร. 088-004-0005

   
  อ่าน 272 ครั้ง
Scroll To Top